שיעור 1 - 02/07/2020

ריביות

היוון ועיתוד

שיעור 2 - 09/07/2020

פונקציית CMPD

לוח סילוקין

שיעור 3 - 16/07/2020

עמלות

הטבות

הצמדות

שיעור 4 - 17/07/2020

עמלות

הטבות

הצמדות

שיעור 5 - 23/07/2020

היוון תזרים אינסופי

בחינת כדאיות פרוייקטים

שיעור 6 - 30/07/2020

מדד הרווחיות PI

מסגרות אשראי

שיעור 7 - 06/08/2020

מבחן מסכם בתזרים

לא היתה הקלטה

שיעור 8 - 13/08/2020

קומבינטוריקה

הסתברות

שיעור 9 - 20/08/2020

הסתברות

שיעור 10 - 03/09/2020

משתנה אחד

שיעור 10 - 10/09/2020

התפלגויות

שני משתנים

שיעור 11 - 17/09/2020

שני משתנים

תיק השקעות

076-5302335

מנחם בגין 125 ת.ד. 7313, תל אביב 6107201