Business Team 2
Flexible Payment Planning

איפה כדאי להתחיל  ?

צעד ראשון, כאשר אדם פורש ממקום עבודתו, המעסיק צריך להוציא לו טופס 161 ומכתב שחרור כספים.
טופס 161 הוא מכתב סיום עבודה שבו מפורט, בין היתר, כל ההפרשות שהתבצעו ע"י המעסיק עבור הפרישה. במסמך זה ניתן לבדוק האם המעסיק הפריש קצבה על פי החוק.

מה עוד צריך ?

כאשר יוצאים לפנסיה, בנוסף לטופס 161, חשוב שיהיו לך את הדברים הבאים:

  • ​3 משכורות אחרונות (אם משכת מענק תוודא שזה יהיה באחד מהתלושים האלו)

  • מסלקה פנסיונית

מסלקה פנסיונית היא מסמך שאפשר להוציא באופן עצמאי או באמצעות יועץ פנסיוני. 
עלות מסלקה פנסיונית = 40 ש"ח. 

במסלקה ניתן לראות את כל קופות הגמל, ביטוחי מנהלים או קופות השתלמות שהפרישו עבורינו במהלך חיינו. 

מאוד חשוב להצליב את המידע שבמסלקה הפנסיונית עם טופס 161 של המעסיק בשביל לוודא שאין

"כספים אבודים" שאולי נותרו בקופות שאינן פעילות עוד.

אילו אופציות עומדות בפני הפורש ?

כאשר יוצאים לפנסיה עומדות בפנינו מספר אפשרויות לגבי הכספים הנצברים. 
הממשלה "מעודדת" את הציבור למשוך את הכספים באמצעות קצבה שתשמש אותם לאורך 

כל חיי הפרישה עד מותם ואף תשמש את היורשים שלהם לאחר מותם.

(ברוב הביטוחים החדשים ישנו מינימום של 240 חודשים מיום הפרישה כך שגם אם מי שפרש נפטר, 
בן/ בת הזוג ימשיכו לקבל קצבה למשך 20 שנה). 

ולכן יהיו בד"כ יותר הטבות מיסוי למי שימשוך את הכספים בתור קצבה.

ישנו סל של הטבות במס שניתן לכל אדם במדינה, כל החלטה שנקבל לגבי הכספים שלנו ישפיעו 

על הניצול של הטבות אלו, כך לדוגמא משיכה מכספי פיצויים עוד טרם לפרישה תקטין לנו את 

"ההון הפטור" שמגיע לנו עם הגיענו לגיל הפרישה

מתי כדאי לעשות פריסת מס ?

מדובר בהחלטות חשובות שישפיעו על המשך חיי הפרישה שלנו

ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם בעל מקצוע ולדעת מהן האופציות

הפרושות בפנינו על מנת להחליט החלטה נבונה, מושכלת

ומותאמת לצרכים הספציפיים שלנו.

פריסת מס מאפשרת לפורש לפרוס את הפיצויים החייבים במס למספר שנים - עד שש שנות פריסה 

קדימה או אחורה ובהתאם לשמות הוותק שנצברו. הפריסה רלוונטית במקרים שבו היא עשויה להקטין את גובה המס ולכן אם ישנם שנים בהם מדרגות המס לא גבוהות במיוחד לעומת השנה שבה פרשנו כדאי לעשות פריסת מס 

מהו קיבוע זכויות ?

לקראת גיל פרישה יגיע טופס קיבוע זכויות לבית של הפורש. בטופס זה הפורש "מקבע" את הזכויות ובוחר איפה הוא בוחר לקבל את הפטור שלו ממס - על הקצבה החודשית או על היוון הקצבה (המענק החד פעמי של הכספים שצבר). 

מכייון שניתן לשנות את ההחלטה רק עד 120 ימים מיום "גיל הזכאות" (לנשים גיל 62
ולגברים גיל 67), זוהי החלטה חשובה מאוד שתלווה את הפורש למשך כל ימי חייו. 

גם אתה רוצה לעשות החלטה חכמה בנוגע לפרישה שלך?

פרישה מעבודה היא אחת התקופות המשמעותיות ביותר בחייו של האדם והוא צריך לעשות המון החלטות מורכבות בנוגע לכספים אליהם חסך במהלך כל תקופת חייו בתור שכיר.

חברות הביטוח והבנקים לא תמיד רואים את טובת הלקוח מול עיניהם. יש כאן ניגוד אינטרסים ענק ולרוב מוצעות בפני הלקוח 

רק האופציות הטובות לחברת הביטוח או הבנק.

אם אתה רוצה לעשות החלטה מושכלת ומותאמת לצרכים הרלוונטים שלך, היועצים שלנו ישמחו לשמוע ממך 

המדריך לפורש 2020