2020 קורס מימון

שיעור 1 - 02/02/2020

ריביות

היוון ועיתוד

שיעור 2 - 09/02/2020

היוון ועיתוד

ריבית נקובה

ריבית מראש

לוח סילוקין

שיעור 3 - 16/02/2020

עמלות

הטבות

שיעור 4 - 23/01/2020

מסגרת אשראי

הצמדות

שיעור 5 - 07/02/2020

תזרים משתנה

תזרים אינסופי

שיעור 6 - 14/02/2020

פרוייקטים

שיעור 7 - 28/02/2020

קומבינטוריקה

והסתברות

(חסר מספר דקות בסוף החלק השני)

שיעור 8 - 05/03/2020

הסתברות

שיעור 9 - 12/03/2020

משתנה אחד ומדדים

שיעור 10 - 26/03/2020

התפלגויות

שיעור 11- 02/04/2020

שני משתנים

שיעור 12- 16/04/2020

ZOOM שאלות על שיעור 11

שיעור 13- 17/04/2020

מניות ויצירת תיקים

שיעור 14- 23/04/2020

ZOOM שאלות על שיעור 13

שיעור 15- 24/04/2020

תיק השוק

קו ה- CML

שיעור 16-  30/04/2020

שיעור זום שאלות ותשובות

שיעור 17 - 01/05/2020

הסיכון השיטתי

קו ה- SML

שיעור 18 - 07/05/2020

זום שאלות ותשובות

שיעור 19 - 21/05/2020

זום שאלות ותשובות

שיעור 20 - 04/06/2020

זום שאלות ותשובות

שיעור 21 - 11/06/2020

פגישה מרתון סטטיסטיקה

שיעור 22 - 07/07/2020

פגישה מרתון תזרים