מימון 11.2021

שיעור 1 - 13/07/2021
ריביות

שיעור 2 - 20/07/2021
ערך נוכחי, ערך עתידי
CMPD

שיעור 3 - 27/07/2021
ריבית מראש, 
לוח סילוקין שפיצר
עמלה מושלמת